• Login with CBU
 • Strona główna Kontakt

  Doktor

  Małgorzata Pstrocka-Rak

  SŁOWA KLUCZOWE

  „turystyka”@pl

  „zrównoważona turystyka”@pl

  „turystyka z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju”@pl

  „Ochrona przyrody”@pl

  „ochrona dziedzictwa kulturowego”@pl

  „ochrona dziedzictwa przyrodniczego”@pl

  „ochrona środowiska naturalnego”@pl

  „środowisko geograficzne”@pl

  „geografia turystyczna”@pl

  „geografia”@pl

  „uwarunkowania geograficzne”@pl

  „geografia regionalna”@pl

  „geografia turystyczna”@pl

  „turystyka masowa”@pl

  „turystyka zagraniczna”@pl

  „ekoturystyka”@pl

  „walory krajoznawcze”@pl