• Login with CBU
 • Strona główna Kontakt

  Laboratoria

  Opis Laboratoriów

  Pracownia Badawcza Katedry Kinezjologii

  Pracownia Badawcza Katedry Terapii Zajęciowej

  Pracownia Badawcza Katedry Terapii Zajęciowej

  Pracownia Badawcza Katedry Fizjoterapii

  Pracownia Badawcza Katedry Kosmetologii

  Pracownia Badań Wysiłkowych

  Pracownia Badań w Środowisku Naturalnym

  Pracownia Badań Biokinetyki

  Pracownia Pomiarowa Badań Wysiłkowych

  Pracownia pomiarowa badań psychospołecznych aspektów zdrowia i kultury fizycznej

  Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

  Pracownia Badań Czynnościowych Katedry Rehablilitacji w Chorobach Wewnętrznych

  Pracownia Badań Psychospołecznych Aspektów Zdrowia i KF

  Pracownia Badań Gier z Piłką