• Login with CBU
 • Strona główna Kontakt

  Pracownia Badań Czynnościowych Katedry Rehablilitacji w Chorobach Wewnętrznych

  Opis

  W Pracowni Badań Czynnościowych Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych wykonywane są badania:

  • stanu morfofunkcjonalnego osób z dysfunkcjami narządu ruchu, chorobami układu krążenia, oddechowego, układu nerwowego, chorobami nowotworowymi oraz ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach
  • momentów sił mięśniowych kończyn górnych i dolnych oraz tułowia w różnych grupach pacjentów i osób zdrowych,
  • pod kątem efektywności treningu z wykorzystaniem sygnału EMG w różnych grupach pacjentów i osób zdrowych,
  • stanu funkcjonalnego narządu ruchu zawodników trenujących różne dyscypliny sportu,
  • sprawności fizycznej i siły mięśni dzieci, młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku.