• Login with CBU
  • Strona główna Kontakt

    Pracownia Badawcza Katedry Kinezjologii

    Opis

    Pracowni Badawczej Katedry Kinezjologii wykonywane są badania:

    • obwodowych  i ośrodkowych mechanizmów kontroli ruchów dowolnych oraz badania właściwości fizjologicznych i mechanicznych mięśni szkieletowych z zastosowaniem elektromiografii, mechanografii, oxyneurografii, miometrii, elektroencefalografii i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej u osób zdrowych i z dysfunkcjami (choroba Parkinsona, udar mózgu, amelia).