• Login with CBU
 • Strona główna Kontakt

  Pracownia Badawcza Katedry Terapii Zajęciowej

  Opis

  W Pracowni Badawczej Katedry Terapii Zajęciowej wykonywane są badania:

  • postawy ciała, sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku,
  • stabilności posturalnej i ryzyka upadków w aspekcie procesów inwolucyjnych i chorobowych narządu ruchu,
  • stanu funkcjonalnego tkanek miękkich narządu ruchu przy wykorzystaniu algometru,
  • skuteczności terapii wysokonapięciowej w leczeniu ran i owrzodzeń,
  • skuteczności czynników fizykalnych w schorzeniach narządu ruchu,
  • wpływu różnych czynników fizykalnych na zmianę temperatury powierzchniowej skóry przy zastosowaniu metody termowizyjnej.