• Login with CBU
 • Strona główna Kontakt

  Raport Eksperci

  Nazwisko Imię Dyscyplina Jednostka Obszar badawczy Słowa kluczowe
  Ciszek Agnieszka nauki medyczne Zakład Podstaw Kosmetologii „pływanie”@pl, „sport i rekreacja”@pl, „Dermatologia”@pl, „Dermatozy zawodowe”@pl, „Rozstępy skórne”@pl, „Choroby skóry”@pl, „Złuszczanie chemiczne”@pl
  Groffik Bartosz nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „sport”@pl
  Jackowska Elżbieta nauki o kulturze fizycznej Zakład Masażu i Fizykoterapii „fizjoterapia”@pl
  Kawczyński Adam nauki o kulturze fizycznej Zakład Sportu Paraolimpijskiego „Mięśnie szkieletowe”@pl
  Konefał Marek nauki o kulturze fizycznej Zakład Motoryczności Człowieka „soccer”@en, „motoryczność”@pl
  Kosińska Ludwika nauki o kulturze fizycznej Zakład Turystyki „pływanie”@pl
  Łasiński Gabriel nauki o kulturze fizycznej Zakład Komunikacji i Zarządzania „komunikacja społeczna”@pl, „prakseologia”@pl, „budowanie zespołu”@pl, „komunikacja interpersonalna”@pl
  Marusiak Jarosław nauki o kulturze fizycznej Zakład Kinezjologii „kinezjologia”@pl
  Mroczek Dariusz nauki o kulturze fizycznej Zakład Motoryczności Człowieka „sprawność motoryczna”@pl, „wysiłek fizyczny”@pl, „piłka siatkowa”@pl
  Olszewski Krzysztof nauki o kulturze fizycznej Pracownia Praktyk i Obozów „narciarstwo alpejskie”@pl
  Sobera Małgorzata architektura i urbanistyka, nauki o kulturze fizycznej Zakład Gimnastyki „gimnastyka”@pl
  Stefańska Małgorzata nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu „Biomechanika”@pl, „biomechanika układu ruchu człowieka”@pl, „izokinetyka”@pl, „charakterystyka siłowo-prędkościowa mięśni”@pl
  Żurek Grzegorz nauki o kulturze fizycznej Zakład Biostruktury „anatomia”@pl
  Andrzejewska Justyna nauki o kulturze fizycznej Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu „Podomery”@pl, Antropologia fizyczna”@pl
  Bakońska-Pacoń Ewa nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjologii i Biochemii „Mocz”@pl, „Ślina”@pl, „Biochemia”@pl, „nerka”@pl, „biochemia wysiłku”@pl, „diagnostyka”@pl
  Bańkosz Ziemowit nauki o kulturze fizycznej Zakład Biomechaniki „sport i rekreacja”@pl, „Zmysł kinestetyczny”@pl, „badania biomechaniczne”@pl
  Barczyk-Pawelec Katarzyna nauki o kulturze fizycznej Zakład Kinezyterapii „fizjoterapia”@pl, „krzywizny przednio-tylne”@pl
  Bartoszewicz Ryszard nauki o kulturze fizycznej Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej „dydaktyka nauczania”@pl, „wychowanie fizyczne”@pl, „Wychowanie zdrowotne”@pl, „aktywność fizyczna”@pl, „pedagogika”@pl, „Kultura fizyczna”@pl
  Bieć Ewa nauki o kulturze fizycznej Zakład Kinezyterapii „fizjoterapia”@pl
  Bigiel Wojciech nauki o kulturze fizycznej Zakład Pływania „kajakarstwo”@pl, „zabawy i gry ruchowe”@pl, „Kajak”@pl
  Błach Wiesław nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „judo”@pl, „MMA”@pl
  Blachura Beata nauki o kulturze fizycznej Zakład Rekreacji „narciarstwo”@pl
  Bogdan Małgorzata nauki o kulturze fizycznej Zakład Komunikacji i Zarządzania „retoryka”@pl, „komunikacja”@pl, „krajoznawstwo”@pl, „turystyka”@pl, „komunikacja interpersonalna”@pl
  Borkowski Jacek nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjologii i Biochemii „Biochemia”@pl
  Bugaj Rafał nauki o kulturze fizycznej Zakład Terapii Zajęciowej „fizjoterapia”@pl, „etyka zawodowa”@pl, „Code of Ethics”@en, „Terapia zajęciowa”@pl, „Client-Centered Therapy”@en, „Rehabilitation”@en
  Bukowska Katarzyna nauki o komunikacji społecznej i mediach Zakład Nauk Społecznych „psychologia emocji i motywacji”@pl, „psychologia rozwojowa”@pl, „psycholog”@pl, „psychologia ogólna”@pl, „psychologia myślenia”@pl, „psychologia reklamy”@pl, „diagnoza psychologiczna”@pl
  Bulińska Katarzyna nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych „miażdżyca”@pl, „relaksacja”@pl, „aktywność fizyczna”@pl, „Rehabilitacja psychiatryczna”@pl, „Badania naukowe w rehabilitacji”@pl, „Joga”@pl, „rehabilitacja zdrowotna”@pl
  Burdukiewicz Anna nauki biologiczne Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu „antropologia”@pl, „antropometria”@pl, „język polski”@pl
  Chamela-Bilińska Dagmara nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii „Parkinson Disease”@en, „Physiotherapy, Neurological”@en, „Równowaga posturalna”@pl, „choroba Parkinsona”@pl, „postural control”@en
  Chmura Paweł nauki o kulturze fizycznej Zakład Motoryczności Człowieka „wydolność”@pl
  Chrobot Magdalena nauki o kulturze fizycznej Zakład Pływania „metodyka kształcenia”@pl, „Pływanie”@pl, „ratownictwo wodne”@pl, „pierwsza pomoc”@pl, „technika pływania”@pl, „metodyka nauczania”@pl
  Chromik Krystyna nauki o kulturze fizycznej Zakład Motoryczności Człowieka „kręgosłup”@pl, „trening funkcjonalny”@pl, „Postawa ciała”@pl, „aktywność fizyczna”@pl
  Chwałczyńska Agnieszka nauki o kulturze fizycznej Zakład Biologii Człowieka „Thermovision analysis”@en, „fat free-fat index”@pl, „wskaźnik BMI”@pl, „wydolność fizyczna”@pl, „Masa ciała”@pl, „physical activity”@en, „Skład ciała”@pl, „skład ciała dzieci”@pl, „segmentowy skład ciała”@pl
  Cichy Ireneusz nauki o kulturze fizycznej Zakład Zespołowych Gier Sportowych „wychowanie fizyczne”@pl
  Cieplik Justyna nauki o Ziemi i środowisku Zakład Turystyki „dostępność komunikacyjna”@pl, turystyka industrialna”@pl, „turystyka kolejowa”@pl
  Cieśliński Wojciech ekonomia i finanse Zakład Komunikacji i Zarządzania „zarządzanie”@pl
  Cych Piotr nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „orienteering”@pl, „jakość kształcenia”@pl
  Czermak Patryk nauki o kulturze fizycznej Zakład Rekreacji „sport zimowy”@pl, „sport i rekreacja”@pl, „turystyka górska”@pl, „Psychologia sportu”@pl, „wspinaczka sportowa”@pl, „wspinaczka skalna”@pl, „wspinaczka wysokogórska”@pl, „ratownictwo górskie”@pl, „turystyka podziemna”@pl
  Czyż Stanisław nauki o kulturze fizycznej Zakład Motoryczności Człowieka „uczenie się motoryczne”@pl, „kontrola motoryczna”@pl, „aktywność fizyczna”@pl
  Dębiec-Bąk Agnieszka nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu „fizjoterapia”@pl, „termografia”@pl
  Demczuk-Włodarcz Ewa nauki o kulturze fizycznej Zakład Kinezyterapii „fizjoterapia”@pl
  Demidaś Aneta nauki medyczne Zakład Masażu i Fizykoterapii „magnetoterapia”@pl, „Laseroterapia”@pl, „Elektrostymulacja przezskórna”@pl, „Stymulacja nerwów elektryczna przezskórna”@pl, „fizjoterapia”@pl
  Domaradzki Jarosław nauki o kulturze fizycznej Zakład Biostruktury „anatomia”@pl, „antropomotoryka”@pl, „ekspert”@pl
  Dudkowski Andrzej nauki o kulturze fizycznej Zakład Zespołowych Gier Sportowych „piłka ręczna”@pl, „sport”@pl, „Kultura fizyczna”@pl, „wychowanie fizyczne”@pl
  Dziuba-Słonina Alicja nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii „Porażenie mózgowe dziecięce”@pl, „Biomechanika”@pl, „analiza chodu”@pl, „dziecięce porażenie mózgowe”@pl
  Dziubek-Rogowska Wioletta nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych „fizjoterapia”@pl, „rehabilitacja fizyczna”@pl
  Fedyk Wojciech nauki o kulturze fizycznej Zakład Turystyki „geografia turystyczna”@pl, „turystyka”@pl, „ekspert”@pl
  Fugiel Jarosław nauki o kulturze fizycznej Zakład Biostruktury „antropomotoryka”@pl, „kinezjologia”@pl, „aktywność fizyczna”@pl, „Badanie naukowe”@pl, „sprawność motoryczna”@pl, „anatomia”@pl, „motoryczność”@pl
  Giemza Czesław nauki o kulturze fizycznej Zakład Kinezyterapii „fizykoterapia”@pl
  Głowicki Piotr nauki o kulturze fizycznej Zakład Komunikacji i Zarządzania „moderacja”@pl, „praca grupowa”@pl, „lean management”@pl, „media w sporcie”@pl, „heurystyka”@pl, „assessment center”@pl, „development center”@pl, „nauczanie hybrydowe”@pl, „Kaizen”@pl, „Gemba Kaizen”@pl, „technologia informacyjna”@pl, „zarządzanie”@pl
  Gnitecka Jolanta nauki o kulturze fizycznej Zakład Nauk Społecznych „pedagogika”@pl
  Gruszka Izabela nauki o kulturze fizycznej Zakład Turystyki „hotelarstwo”@pl, „atrakcyjność turystyczna”@pl, „funkcja turystyczna”@pl, „przemysł hotelarski”@pl, „zarządzanie turystyką”@pl, „geografia turystyczna”@pl
  Gumienna Róża nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „kickboxing”@pl, „dyscyplina sportowa”@pl
  Hanuszkiewicz Justyna nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii kręgosłup człowieka”@pl, „kręgosłup”@pl, „rak piersi”@pl, „Postawa ciała”@pl, „aktywność fizyczna”@pl, „onkologia”@pl
  Harmaciński Dariusz nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „fizjoterapia”@pl, „trening funkcjonalny”@pl, „trening zdrowotny”@pl, „Ćwiczenia siłowe”@pl
  Hawrylak Arletta nauki o kulturze fizycznej Zakład Kinezyterapii „Ortopedia”@pl, „Gimnastyka lecznicza”@pl, „fizjoterapia”@pl, „neurologia”@pl
  Hebisz Rafał nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjologii i Biochemii „Sprint Interval Trainings”@en, „High Intensity Interval Training”@en, „Cardiopulmonary Exercise Tests”@en, „Aerobic Exercises”@en, „Physiology”@en, „Exercise Tolerance”@en
  Idzikowski Wojciech ekonomia i finanse Zakład Komunikacji i Zarządzania „Strategia marketingowa”@pl, „marketing międzynarodowy”@pl, „zarządzanie”@pl
  Ignasiak Zofia Maria nauki o kulturze fizycznej Zakład Biostruktury „anatomia człowieka”@pl, „Kinezjologia stosowana”@pl
  Jabłonkowska Jolanta Barbara nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne Zakład Gimnastyki „region turystyczny”@pl, „oferty turystyczne”@pl, „turystyka”@pl, „usługi turystyczne”@pl, „atrakcje turystyczne”@pl, „zrównoważona turystyka”@pl, „turystyka zagraniczna”@pl
  Jastrzębska Agnieszka nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjologii i Biochemii „wydolność fizyczna”@pl, „trening sportowy”@pl, „pomiary fizjologiczne”@pl, „neurofizjologia”@pl, „koordynacja ruchowa”@pl, „fizjologia wysiłku”@pl
  Jaszczak Marcin nauki o kulturze fizycznej Zakład Pływania „dydaktyka nauczania”@pl, „Pływanie”@pl, „Wychowanie fizyczne i trening”@pl, „biomechanika układu ruchu człowieka”@pl, „trening sportowy”@pl, „technika pływania”@pl
  Jonkisz-Gawrońska Magdalena nauki o sztuce Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej „impostacja głosu”@pl, „wymowa”@pl, „emisja głosu”@pl
  Kajdan Katarzyna nauki o komunikacji społecznej i mediach Zakład Nauk Społecznych „psychologia w Polsce”@pl, „socjologia”@pl, „psychologia”@pl, „psychologia zarządzania”@pl
  Kałużny Krzysztof nauki o kulturze fizycznej Zakład Zespołowych Gier Sportowych „unihokej”@pl, „Baseball”@pl, Aktywność ruchowa”@pl
  Kałwa Małgorzata nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „trening”@pl, „trening funkcjonalny”@pl, „trening sportowy”@pl, „trening zdrowotny”@pl
  Klarowicz Andrzej nauki o kulturze fizycznej Zakład Pływania „Pływanie”@pl
  Kochan-Jacheć Katarzyna nauki o kulturze fizycznej Zakład Biostruktury „hipoterapia”@pl, „Postawa ciała”@pl, „metoda fotogrametryczna”@pl, „anatomia człowieka”@pl
  Kołodziej Małgorzata nauki chemiczne Zakład Biostruktury „inżynieria materiałowa”@pl, „metoda statystyczna”@pl, „analiza statystyczna”@pl, „regresja statystyczna”@pl, „Interpretacja danych statystyczna”@pl, „bioimpedancja”@pl, „modele statystyczne”@pl, „opis statystyczny”@pl, „spektroskopia impedancji elektrochemicznej”@pl, „ochrona antykorozyjna”@pl, „powłoki ochronne”@pl, „sprawność motoryczna”@pl, „impedancja elektrochemiczna”@pl, „nanokompozytowe powłoki”@pl, „powłoka kompozytowa”@pl, „statystyczna analiza wielowymiarowa”@pl
  Korzewa Leszek nauki o kulturze fizycznej Zakład Lekkoatletyki „lekkoatletyka”@pl, „Sprawność fizyczna”@pl, „trening sportowy”@pl
  Kowalska Joanna nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych „Psychiatria geriatryczna”@pl, „Geriatria”@pl, „fizjoterapia”@pl, „rehabilitacja fizyczna”@pl
  Koziatek Anna nauki o kulturze fizycznej Studia Doktoranckie Wydziału WF i Sportu „eksperyment”@pl, „hipoteza”@pl, „Planowanie badań naukowych”@pl, „statystyka nieparametryczna”@pl, „statystyka chi-kwadrat”@pl, „weryfikacja statystyczna”@pl, „statystyczna weryfikacja hipotezy”@pl, „Interpretacja danych statystyczna”@pl, „opracowanie wyników eksperymentu”@pl
  Koźlenia Dawid nauki o kulturze fizycznej Zakład Biostruktury „trening funkcjonalny”@pl, „Żywienie człowieka”@pl, „suplementacja”@pl, „Trening oporowy”@pl, „trening”@pl, „trening sportowy”@pl
  Krzak Małgorzata nauki o kulturze fizycznej Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej „zabawy i gry ruchowe”@pl, „zabawy i gry terenowe”@pl, „Osoby starsze”@pl, „zabawy i gry w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”@pl, „kształcenie nauczycieli”@pl, „wychowanie fizyczne”@pl, Aktywność ruchowa”@pl
  Kubacki Rafał nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „profilaktyka”@pl, „judo”@pl, „dzieci i młodzież”@pl
  Kulmatycki Lesław nauki o kulturze fizycznej Wrocław, Zakład Nauk Społecznych „relaksacja”@pl
  Kumala Regina nauki o kulturze fizycznej Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej „rola nauczyciela”@pl, „wychowanie fizyczne”@pl, „sylwetka zawodowa nauczyciela”@pl
  Kunysz Piotr nauki o kulturze fizycznej Zakład Rekreacji „sport zimowy”@pl
  Kurzawski Kazimierz nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „strzelectwo”@pl, „strzelectwo sportowe”@pl, „organizacja przedsięwzięć sportowych”@pl, „pedagogika sportu”@pl
  Kuśnierz Miłosz nauki o kulturze fizycznej Zakład Nauk Społecznych „Socjologia medyczna”@pl, „praca socjalna”@pl, „psychiatria społeczna”@pl, „Terapia zajęciowa”@pl, „socjologia”@pl, „socjologia rodziny”@pl, „socjologia wychowania”@pl, „Praca socjalna psychiatryczna”@pl
  Kutryn Dawid nauki o komunikacji społecznej i mediach Zakład Komunikacji i Zarządzania „public relations”@pl, „wystąpienie publiczne”@pl, „Piłka nożna”@pl, „komunikacja interpersonalna”@pl, „komunikacja społeczna”@pl, „media masowe”@pl, „Telewizja”@pl
  Kwaśna Anna nauki o kulturze fizycznej Zakład Pływania „System wartości”@pl, „Wartość estetyczna”@pl, „ratownictwo wodne”@pl, „Pływanie”@pl, „Kultura fizyczna”@pl, „wartości instrumentalne”@pl, „wartości ostateczne”@pl, „motywacja”@pl
  Leśniewska Aleksandra nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia Zakład Komunikacji i Zarządzania „Szkolenie pracowników”@pl, „rozwój”@pl, „Kluby fitness”@pl, „ocena pracownika”@pl, „psychologia zarządzania”@pl, „psychologia”@pl, „psychologia organizacji”@pl, „zarządzanie kompetencjami”@pl, „Psychologia zdrowia”@pl, „modele karier”@pl, „kadra menedżerska”@pl, „psychologia pracy”@pl, „trening interpersonalny”@pl, „preferencje zawodowe”@pl, „rozwój kadr”@pl, „proces rekrutacji”@pl, „Rekrutacja personelu”@pl, „Psychologia sportu”@pl
  Lewandowski Mieczysław nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „Tenis”@pl, „klub sportowy”@pl, „edukacja”@pl, „edukacja nauczycieli”@pl, „hala sportowa”@pl, „impreza sportowa”@pl
  Lewandowski Zdzisław nauki biologiczne Zakład Biologii Człowieka „fizjoterapia”@pl, „antropologia”@pl
  Machowska-Krupa Weronika nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „bieg na orientację”@pl, „Bieganie”@pl, „nordic walking”@pl, „Muscle Stretching Exercises”@en, „Joga”@pl
  Malicka Iwona nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii „fizjoterapia”@pl, „onkologia”@pl
  Malska-Śmiałowska Anna nauki o kulturze fizycznej Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej „lekkoatletyka”@pl, „wychowanie fizyczne”@pl, „nordic walking”@pl, „zabawy i gry ruchowe”@pl
  Marks Mirosława nauki o kulturze fizycznej Zakład Nauk Społecznych „psychologia pracy”@pl, „diagnoza psychologiczna”@pl, „Psychologia społeczna”@pl, „psycholog”@pl, „psychologia ogólna”@pl, „psychologia organizacji”@pl, „psychologia pozytywna”@pl, „diagnoza psychologiczna”@pl
  Maśliński Jarosław nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „równowaga”@pl, „judo”@pl, „budowa morfologiczna”@pl, „równowaga dynamiczna”@pl, „równowaga statyczna”@pl
  Michalski Ryszard nauki o kulturze fizycznej Zakład Lekkoatletyki „lekkoatletyka”@pl
  Michaluk Tomasz nauki o kulturze fizycznej Zakład Nauk Społecznych „semioza”@pl, „semiotyka”@pl, „niepełnosprawność”@pl, „aksjologia”@pl, „filozofia”@pl, „filozofia nauki”@pl, „etyka uczonych”@pl, „Terapia zajęciowa”@pl
  Migasiewicz Juliusz nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „lekkoatletyka”@pl, „nauka akademicka”@pl
  Misiołek Ewa nauki o kulturze fizycznej Zakład Lekkoatletyki „Bieganie”@pl, „wysiłek fizyczny”@pl, „Sprawność fizyczna”@pl, „trenowanie biegu”@pl
  Murawska-Ciałowicz Eugenia nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjologii i Biochemii „zmęczenie”@pl, „iryzyna”@pl, „stres oksydacyjny”@pl, „apoptoza”@pl, „fizjologia człowieka”@pl, „Biochemia”@pl, „Adipokiny”@pl, „BDNF”@pl, „koszt fizjologiczny”@pl, „Fizjologia krwi”@pl, „fizjologia wysiłku”@pl, „biochemia wysiłku”@pl, „energetyka wysiłku”@pl, „hormony tkanki tłuszczowej”@pl, „HGF”@pl, „Trening interwałowy”@pl, „trening zdrowotny”@pl
  Nawara Henryk nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „wychowanie fizyczne”@pl, „Badminton”@en
  Niekurzak Zofia nauki o kulturze fizycznej Zakład Rekreacji „turystyka”@pl, „rekreacja”@pl, „nordic walking”@pl, „jumping fitness”@pl
  Nosal Jarosław nauki o kulturze fizycznej Zakład Zespołowych Gier Sportowych „dydaktyka”@pl, „Piłka nożna”@pl, „edukacja młodzieży”@pl, „Obserwacja”@pl, „edukacja nauczycieli”@pl, „Edukatorzy”@pl
  Nowak Mariusz nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „prakseologia”@pl, „Tenis”@pl
  Nowak Andrzej nauki o kulturze fizycznej Biuro Promocji Uczelni „multimedia”@pl, „komunikacja multimedialna”@pl
  Ochmann Bartosz nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjologii i Biochemii „fizjoterapia”@pl
  Olearnik Janusz ekonomia i finanse Zakład Turystyki „zarządzanie”@pl, „ekonomika”@pl, „turystyka i edukacja”@pl, „nauczanie przedsiębiorczości”@pl
  Oleśniewicz Piotr nauki o kulturze fizycznej Zakład Turystyki „hotelarstwo”@pl, „turystyka”@pl, „turystyka i edukacja”@pl
  Paliga Zdzisław nauki o kulturze fizycznej Zakład Lekkoatletyki „administrowanie”@pl, „dydaktyka”@pl, „Kultura fizyczna”@pl, „zarządzanie”@pl
  Paluszak Adam nauki o kulturze fizycznej Zakład Kinezyterapii „terapia manualna”@pl, „ból”@pl, Równowaga fizyczna ciała”@pl, „fizjoterapia”@pl, „Terapia manualna kręgosłupa”@pl, „trening funkcjonalny”@pl, „Plastrowanie dynamiczne”@pl, „Manual Therapy”@en
  Pawik Łukasz nauki o zdrowiu Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu „Ortopedia”@pl, „fizjoterapia”@pl, „Traumatologia”@pl
  Pawik Malwina nauki o zdrowiu Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii „Stwardnienie rozsiane”@pl, „psychika”@pl, „proces zdrowienia neurologicznego”@pl, „zmiany geriatryczne”@pl, „potrzeby psycho-fizyczne”@pl, „sprawność psychofizyczna”@pl
  Pawlak Gabriel nauki o kulturze fizycznej Zakład Komunikacji i Zarządzania „społeczna odpowiedzialność w biznesie”@pl, „zarządzanie”@pl, „sport i rekreacja”@pl, „CSR”@pl
  Pawlik Damian nauki o kulturze fizycznej Zakład Motoryczności Człowieka „piłka siatkowa”@pl, „siatkówka”@pl, „sprawność motoryczna”@pl
  Pawłucki Andrzej nauki o kulturze fizycznej Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej „badania pedagogiczne”@pl, „pedagogy”@en, „teoria wychowania”@pl, „filozofia kultury”@pl, „pedagogika wychowania fizycznego”@pl
  Perechuda Igor ekonomia i finanse Zakład Komunikacji i Zarządzania „klub piłkarski”@pl, „wycena przedsiębiorstwa”@pl, „controller”@pl, „controlling”@pl, „zawodnik sportowy”@pl, „stadion”@pl, „finanse przedsiębiorstwa”@pl, „sport”@pl, „klub sportowy”@pl, „Value Based Management”@en, „sport value”@en, „finanse organizacji”@pl, „finanse”@pl, „rachunkowość menadżerska”@pl, „Rachunkowość społeczna”@pl, „rachunkowość zarządcza projektów”@pl, „rachunkowość zarządcza”@pl, „strategiczna rachunkowość zarządcza”@pl, „controlling finansowy”@pl, „wycena pracy”@pl, „Wycena”@pl, „wycena przedsiębiorstw”@pl, „ośrodek sportowy”@pl, „obiekt sportowy”@pl, „Kluby zdrowia”@pl, „ośrodek sportu i rekreakcji”@pl, „organizacja sportu”@pl, „Social Values”@en, „Value-Based Purchasing”@en
  Pezdek Krzysztof filozofia Zakład Nauk Społecznych „filozofia człowieka”@pl, „antropologia filozoficzna”@pl, „aksjologia”@pl, „etyka zawodowa”@pl, „etyka”@pl, „bioetyka”@pl
  Piepiora Paweł nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „sport”@pl
  Pietraszewska Jadwiga nauki o kulturze fizycznej Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu „antropologia”@pl, „cecha motoryczna”@pl, „Skład ciała”@pl, „budowa morfologiczna”@pl
  Pietraszewski Bogdan nauki o kulturze fizycznej Zakład Biomechaniki „obciążenie biomechaniczne”@pl, „biomechanika układu ruchu człowieka”@pl, „Biomechanika”@pl, „badania biomechaniczne”@pl
  Pisula-Lewandowska Agnieszka nauki o kulturze fizycznej Zakład Podstaw Kosmetologii „fizykoterapia”@pl, „Medycyna fizykalna i rehabilitacja medyczna”@pl, „kosmetologia”@pl
  Piwowarczyk Piotr nauki o kulturze fizycznej Zakład Pływania „sport wodny”@pl, „żeglarstwo”@pl, „sport motorowodny”@pl
  Popowczak Marek nauki o kulturze fizycznej Zakład Zespołowych Gier Sportowych „wysiłek fizyczny człowieka”@pl, „Koszykówka”@pl, „bodźce wizualne”@pl, „Sprawność fizyczna”@pl, „Wychowanie fizyczne i trening”@pl
  Posłuszny Paweł nauki o kulturze fizycznej Zakład Biostruktury „Dietetyka”@pl, „trening sportowy”@pl, „sprawność motoryczna”@pl, „Sprawność fizyczna”@pl, „parametry anatomiczne”@pl, „preparat anatomiczny”@pl, „testy motoryczne”@pl, „anatomia człowieka”@pl, „Skład ciała”@pl, „skład ciała dzieci”@pl
  Pstrocka-Rak Małgorzata nauki o Ziemi i środowisku Zakład Turystyki „turystyka”@pl, „zrównoważona turystyka”@pl, „turystyka z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju”@pl, „Ochrona przyrody”@pl, „ochrona dziedzictwa kulturowego”@pl, „ochrona dziedzictwa przyrodniczego”@pl, „ochrona środowiska naturalnego”@pl, „środowisko geograficzne”@pl, „geografia turystyczna”@pl, „geografia”@pl, „uwarunkowania geograficzne”@pl, „geografia regionalna”@pl, „geografia turystyczna”@pl, „turystyka masowa”@pl, „turystyka zagraniczna”@pl, „ekoturystyka”@pl, „walory krajoznawcze”@pl
  Rejman Marek nauki o kulturze fizycznej Zakład Pływania „dydaktyka nauczania”@pl, „model biomechaniczny”@pl, „kryteria biomechaniczne”@pl, „Pływanie”@pl, „ratownictwo wodne”@pl, „technika pływania”@pl, „trening sportowy”@pl, „biomechanika układu ruchu człowieka”@pl
  Rokita Andrzej nauki o kulturze fizycznej Zakład Zespołowych Gier Sportowych „zajęcia ruchowe”@pl, „edukacja wczesnoszkolna”@pl, „wychowanie fizyczne”@pl, „zespołowe gry sportowe”@pl
  Romanowska-Tołłoczko Anna nauki o kulturze fizycznej Zakład Nauk Społecznych „pedagogika społeczna”@pl, „wiedza psychologiczna”@pl, „pedagogika szkoły wyższej”@pl, „pedagogika”@pl
  Rożek-Piechura Krystyna nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych „fizjoterapia”@pl
  Salamon-Krakowska Katarzyna nauki o kulturze fizycznej Zakład Terapii Zajęciowej „edukacja permanentna”@pl, „Wady postawy ciała”@pl, „wada postawy”@pl, „Ruchy ciała”@pl, „Postawa ciała”@pl
  Ściślak Marcin nauki o kulturze fizycznej Zakład Zespołowych Gier Sportowych „siatkówka”@pl
  Sebastjan Anna nauki o kulturze fizycznej Zakład Biostruktury „aktywność fizyczna”@pl, „inwolucja”@pl, „Osoby starsze”@pl, „Sprawność fizyczna”@pl, „Płeć”@pl
  Seweryniak Tomasz nauki o kulturze fizycznej Zakład Komunikacji i Zarządzania „kompetencja”@pl, „piłka siatkowa”@pl, „trening sportowy”@pl, „optymalizacja treningu”@pl, „metody treningu”@pl
  Siemieński Adam nauki o kulturze fizycznej Zakład Biomechaniki „Biomechanika”@pl
  Sikora Aleksandra nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii „Gimnastyka lecznicza”@pl, „gimnastyka”@pl, „Uprawianie aerobiku”@pl
  Sipko Tomasz nauki o kulturze fizycznej Zakład Kinezyterapii „równowaga ciała”@pl, „fizjoterapia”@pl, „biomechaniczna struktura funkcjonalna”@pl, „Terapia manualna kręgosłupa”@pl
  Skrzek Anna nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu „Starzenie się”@pl, „narząd ruchu”@pl, „Ortopedia”@pl, „krioterapia”@pl, „Traumatologia”@pl, „gerontologia”@pl, „fizjoterapia”@pl, „Geriatria”@pl, „aktywność fizyczna”@pl, „jakość życia”@pl, „rehabilitacja fizyczna”@pl
  Sławińska-Ochla Teresa nauki o kulturze fizycznej Zakład Rekreacji „wskaźnik BMI”@pl, „aktywność fizyczna”@pl, „Zachowania zdrowotne”@pl, „anatomia człowieka”@pl, „antropologia”@pl, „sprawność funkcjonalna”@pl, „dzieci i młodzież”@pl, „jakość życia”@pl, „równowaga dynamiczna”@pl, „równowaga statyczna”@pl, „motoryczność”@pl, „Budowa ciała”@pl, „organizm człowieka”@pl, „środowisko życia człowieka”@pl, „prozdrowotna aktywność ruchowa”@pl, „Otyłość”@pl, „czynniki środowiskowe”@pl, „szybkość”@pl, „wiek menarchy””@pl, „Czynniki społeczno-ekonomiczne”@pl, „Otyłość brzuszna”@pl, „Okres dojrzewania płciowego”@pl, „Siła mięśni”@pl, „Sprawność fizyczna”@pl, „starszy człowiek”@pl, „Ciało człowieka”@pl, „Starość”@pl
  Słowińska-Lisowska Małgorzata nauki o kulturze fizycznej Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu „Dietetyka”@pl, „żywienie”@pl, „analiza biochemiczna”@pl
  Smolarski Tomasz informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o kulturze fizycznej Rada Uczelni, Zakład Turystyki obszar badawczy 1 Wyszyńskiego, „turystyka aktywna”@pl, „turystyka rowerowa”@pl, „turystyka”@pl, „infrastruktura rekreacyjna”@pl, „infrastruktura drogowa”@pl
  Smoliński Aleksander nauki o kulturze fizycznej Zakład Nauk Społecznych „wychowanie fizyczne”@pl
  Sobiech Krzysztof nauki o kulturze fizycznej Zakład Biologii Człowieka „Biochemia”@pl
  Socha Małgorzata nauki biologiczne Zakład Biologii Człowieka „antropometria”@pl, „pomiar bioimpedancji”@pl, „jakość życia”@pl, „Skład ciała”@pl
  Sołtysik Mariusz nauki o kulturze fizycznej Zakład Turystyki „polityka turystyczna”@pl, „Wypoczynek (czas wolny)”@pl, „warunki rozwoju turystyki”@pl
  Stachoń Aleksandra nauki o kulturze fizycznej Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu „antropologia”@pl, „ekspert”@pl
  Starościak Wojciech nauki o kulturze fizycznej Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej „wychowanie fizyczne”@pl, „Nurkowanie”@pl, „narciarstwo”@pl, „technologia informacyjna”@pl, „aktywność fizyczna”@pl, „physiologists”@en, „Baseball”@en, „nauka pływania”@pl, „turystyka rowerowa”@pl, „gimnazjum”@pl, „analiza statystyczna”@pl, „badania naukowe i kształcenie”@pl, „dydaktyka szkoły wyższej”@pl
  Stefaniak Tadeusz nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „sporty walki”@pl, „Body Build”@en
  Stodółka Jacek nauki o kulturze fizycznej Zakład Lekkoatletyki „Lateralizacja”@pl, „Kończyna dolna”@pl, „siła”@pl, „siła mięśniowa”@pl, „trening sportowy”@pl, „teoria sygnałów”@pl
  Stosik-Sołtyk Aneta ekonomia i finanse Zakład Komunikacji i Zarządzania „Współdziałanie”@pl, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”@pl, „kapitał ludzki”@pl, „sport i rekreacja”@pl, „kapitał intelektualny”@pl, „koopetycja”@pl, „zarządzanie”@pl
  Struzik Artur nauki o kulturze fizycznej Zakład Biomechaniki „Koszykówka”@pl, „ekspert”@pl
  Supińska (Chantsoulis) Marzena nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii „fizjoterapia”@pl, „Neurochirurgia”@pl, „Physiotherapy, Neurological”@en, „Logopedia”@pl, „Speech Therapy”@en
  Świtała Sławomir nauki o kulturze fizycznej Zakład Nauk Społecznych „Psychologia sportu”@pl
  Szafraniec Rafał nauki o kulturze fizycznej Zakład Sportu Paraolimpijskiego „sport”@pl, „Athletic Performance”@en, „Sports for Persons with Disabilities”@en, „Sport dla niepełnosprawnych”@pl, „Exercise Test”@en
  Szczepan Stefan nauki o kulturze fizycznej Zakład Pływania „technika pływania”@pl, „Swimming”@en, „Pływanie”@pl
  Szczepanik Urszula nauki o kulturze fizycznej Zakład Rekreacji „sport zimowy”@pl, „snowboard”@pl, „sport i rekreacja”@pl, „narciarstwo zjazdowe”@pl
  Szczuka Edyta nauki o kulturze fizycznej Zakład Sportu Paraolimpijskiego „Medycyna regeneracyjna”@pl, odnowa biologiczna”@pl, „Techniki relaksacyjne”@pl, „Zdrowie”@pl, „medycyna chińska”@pl, „Medycyna holistyczna”@pl, „Refleksoterapia”@pl, „Muzykoterapia”@pl, „masaż relaksacyjny gorącymi kamieniami”@pl, „Szkoła rodzenia”@pl, „medycyna alternatywna”@pl, „Psychosomatyka”@pl, „Leczenie niekonwencjonalne”@pl, „Medycyna niekonwencjonalna”@pl, „Medycyna tradycyjna”@pl, „metoda Ryodoraku”@pl, „aktywność elektrodermalna-EDA”@pl, „Terapia naturalna”@pl, „Leczenie dotykiem”@pl, „zdrowie publiczne”@pl, „Osteoporoza pomenopauzalna”@pl, „Masaż”@pl
  Szubert Rafał nauki o kulturze fizycznej Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej „Kultura fizyczna”@pl, „historia sportu”@pl, „historia kultury fizycznej”@pl
  Tomaszewska Anna nauki o kulturze fizycznej Zakład Gimnastyki „Fitness Trackers”@pl, „Gimnastyka artystyczna”@pl,, „gimnastyka”@pl, „Sprawność fizyczna”@pl
  Wawrzyniak Sara nauki o kulturze fizycznej Zakład Zespołowych Gier Sportowych „rekreacja ruchowa”@pl, „wychowanie fizyczne”@pl, „Kultura fizyczna”@pl
  Wieczorek Marta nauki o kulturze fizycznej Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej „niepełnosprawność intelektualna”@pl, „Uczenie się aktywne”@pl, „wychowanie fizyczne”@pl, Rozwój psychomotoryczny dziecka”@pl, „nauczanie szkolne”@pl, „Nauczanie specjalne”@pl, „Nauczanie integracyjne”@pl, „Lateralizacja”@pl, „Edukacja niesprawnych intelektualnie”@pl, „kształcenie pedagogiczne”@pl, „kształcenie nauczycieli”@pl
  Wiliński Wojciech nauki o kulturze fizycznej Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej „niepełnosprawność”@pl, „Osoby niepełnosprawne intelektualnie”@pl, „sport i rekreacja”@pl
  Winiarski Sławomir nauki o kulturze fizycznej Zakład Biomechaniki „aspekty biomechaniczne”@pl, „badania biomechaniczne”@pl, „obciążenie biomechaniczne”@pl, „biomechanika układu ruchu człowieka”@pl, „Biomechanika”@pl, „model biomechaniczny”@pl, „kryteria biomechaniczne”@pl, „charakterystyki biomechaniczne”@pl, „właściwości biomechaniczne”@pl, „biomechanika eksperymentalna”@pl, „biomechanika kliniczna”@pl, „biomechanika kości”@pl, „biomechanika kręgosłupa”@pl, „biomechanika ortopedyczna”@pl, „biomechanika stawu biodrowego”@pl, „biomechanika zderzeń”@pl, „Zjawiska biomechaniczne”@pl, „biomechanika inżynierska”@pl, „trening sportowy”@pl, „Biofizyka”@pl, „elementy biofizyki”@pl, „Medycyna sportowa”@pl, „przechwytywanie ruchu”@pl
  Witkowski Kazimierz nauki o kulturze fizycznej Zakład Dydaktyki Sportu „judo”@pl
  Wojcieszczyk-Latos Joanna nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych „kardiologia”@pl, „profilaktyka pierwotna chorób układu krążenia”@pl, „Rehabilitacja kardiologiczna”@pl, „Geriatria”@pl
  Wójcik-Grzyb Agnieszka nauki o kulturze fizycznej Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej „wychowanie fizyczne”@pl
  Wójtowicz Dorota nauki o kulturze fizycznej Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii „Kinezyterapia”@pl, „fizjoterapia”@pl, „aspekty biomechaniczne”@pl, „diagnostyka funkcjonalna”@pl, „terapia dzieci”@pl, „Zabiegi fizjoterapeutyczne”@pl
  Wołk Rafał nauki o kulturze fizycznej Zakład Rekreacji „narciarstwo”@pl, „sport zimowy”@pl, „skinning”@en, „winter sports resort”@en
  Załęcki Piotr nauki biologiczne Zakład Podstaw Kosmetologii „Kosmetyki”@pl
  Załęski Michał nauki o kulturze fizycznej Zakład Pływania „windsurfing”@pl, „narciarstwo zjazdowe”@pl, „żeglarstwo”@pl, „żeglarstwo deskowe”@pl
  Zarzycki Piotr nauki o kulturze fizycznej Zakład Rekreacji „turystyka”@pl, „rekreacja”@pl, „turystyka górska”@pl
  Pobierz Raport - Zestawienie Expertów