• Login with CBU
 • Homepage Contact

  Doktor Habilitowany

  Eugenia Murawska-Ciałowicz

  KEYWORDS

  “zmęczenie”@pl

  “iryzyna”@pl

  “stres oksydacyjny”@pl

  “apoptoza”@pl

  “fizjologia człowieka”@pl

  “Biochemia”@pl

  “Adipokiny”@pl

  “BDNF”@pl

  “koszt fizjologiczny”@pl

  “Fizjologia krwi”@pl

  “fizjologia wysiłku”@pl

  “biochemia wysiłku”@pl

  “energetyka wysiłku”@pl

  “hormony tkanki tłuszczowej”@pl

  “HGF”@pl

  “Trening interwałowy”@pl

  “trening zdrowotny”@pl