• Login with CBU
 • Strona główna Kontakt

  Transfer Technologii
  AWF Wrocław

  Transfer Technologii – AWF Wrocław

  Aktualności

   Cyfrowy Transfer Technologii

   W produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej biomasy jest jedną z najbardziej obiecujących technologii produkcji energii i cieplnej. Metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania). Można rozpatrywać produkty pod względem technologiczności, czyli optymalizacji konstrukcji dla danego procesu, tak by dany projekt nie sprawiał trudności wykonania daną metodą.

   Sprawdź Oferty